Mediahuis Connect onthult de veerkracht van merken

Relevantie is voor menig marketeer zowat de holy grail van efficiënte communicatie. Maar wat betekent merkrelevantie concreet in tijden van verandering? En hoe zorgt een merk ervoor dat het relevant blijft voor zijn doelgroepen? Een grootschalig nationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Burat en Prof. Gino Verleye van UGent in opdracht van Mediahuis Connect, geeft voor het eerst antwoorden op deze vragen.

Relevantie is voor menig marketeer zowat de holy grail van efficiënte communicatie. Maar wat betekent merkrelevantie concreet in tijden van verandering? En hoe zorgt een merk ervoor dat het relevant blijft voor zijn doelgroepen? Een grootschalig nationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Burat en Prof. Gino Verleye van UGent in opdracht van Mediahuis Connect, geeft voor het eerst antwoorden op deze vragen. En wat blijkt? Merken zijn relevant als ze consumenten helpen om veerkrachtig in het leven te staan, als ze hen helpen om te gaan met de vele veranderingen en uitdagingen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. In totaal namen ruim 4.000 respondenten aan het onderzoek deel en werd de veerkracht van 200 merken in kaart gebracht. De resultaten zijn terug te vinden op www.connectandmore.be, het content- en inspiratieplatform waarmee Mediahuis Connect ten volle inzet op het aanbieden van relevante en inspirerende content aan adverteerders, media en creatieve bureaus. 

Consumenten op zoek naar veerkracht

“De vraag hoe tegemoet te komen aan de gewijzigde verwachtingen van de hedendaagse consument houdt menig marketeer wakker”, zegt Bart Decoster, Corporate Director Mediahuis Connect. “Merken, bedrijven en media ervaren de noodzaak om de zaken anders aan te pakken, willen ze relevant blijven in het leven van mensen. Hoe dat kan, hebben we nu voor het eerst onderzocht bij 4.000 consumenten.”

Het nationaal consumentenonderzoek in samenwerking met Prof. Gino Verleye van UGent en marktonderzoeksbureau Burat, biedt inzichten over hoe een merk relevant kan blijven in tijden van grote maatschappelijke veranderingen. Meer nog, hoe merken en media, consumenten kunnen helpen om veerkrachtiger in het leven te staan.

Het ontwikkelen van veerkracht is een persoonlijk gegeven.”, aldus Prof. Gino Verleye. “Gedrag ten aanzien van maatschappelijke veranderingen kan verschillen naargelang de culturele verschillen, leeftijd, opleiding, de gezinssituatie enz. Het onderzoek onderscheidt 8 gedragingen die mensen aanwenden om met veranderingen om te gaan, gaande van zich afschermen van de buitenwereld tot zich actief engageren voor de samenleving.”

Relevante merken bouwen aan veerkracht

Het onderzoek peilde ook naar de verwachtingen van consumenten t.a.v. 14 activiteitssectoren en 200 merken. Voor elke sector werden 20 parameters gedefinieerd die de veerkracht van consumenten kunnen verhogen. Eerlijk zijn, toegankelijk, duurzaam en verantwoordelijk, om er slechts enkele te noemen. 4.000 respondenten gaven aan welke parameters ze belangrijk vonden. Wil een merk relevant zijn, dan komt het de consument best tegemoet op deze parameters.

Media in tijden van verandering

Het derde luik van de studie onderzocht hoe media consumenten kunnen helpen om te gaan met de veranderende maatschappij. Of in welke mate dragen media bij aan de veerkracht van de consument. De verschillende mediatypes werden getoetst aan de verwachtingen van de ‘nieuws’-consument. Hieruit blijkt dat radio het meest bijdraagt tot de kritische zin, de nabijheid en het pragmatische; televisie tot het groepsgevoel; de gedrukte krant tot het groepsgevoel, de authenticiteit en het engagement en sociale media dragen het meest bij aan de veerkracht van de consument op het vlak van groepsgevoel.

Het onderzoek “De veerkracht van consumenten en merken”  werd tussen 8 april en 30 mei in opdracht van Mediahuis Connect uitgevoerd door Burat (kwalitatief) en Prof. Gino Verleye van UGent (kwantitatief) bij een staal van 4000 respondenten representatief voor de Belgische bevolking tussen 18 en 65 jaar.

 

Alle informatie omtrent het onderzoek kan je vinden op connectandmore.be.