Mediahuis Connect zet als eerste de stap naar een viewability-based online tarief.

Als eerste op de markt kiest Mediahuis Connect vanaf 2017 voor een online tarifering gebaseerd op viewability. De interne mediaregie van Mediahuis komt hiermee tegemoet aan het toenemend belang van viewability als parameter om online campagnes te evalueren.

Voor het bepalen van de nieuwe online prijszetting bracht Mediahuis Connect de viewability van de verschillende online formaten op haar nieuwssites in kaart. Hiervoor deed de regie een beroep op de MOAT technologie die op haar beurt de IAB richtlijn voor viewability als uitgangspunt gebruikt. (50% van de pixels minimaal 1 seconde in beeld)

Over alle nieuwssites heen (standaard.be, nieuwsblad.be, hbvl.be, gva.be en lavenir.net) behaalt Mediahuis Connect een gemiddelde viewability rate van maar liefst 78,5%.

Onderliggend levert ook elk van de digitale advertentieformaten een sterk resultaat af. Zo behaalt de Sticky Ad op de Mediahuis Connect sites een indrukwekkende viewability score van maar liefst 94%, gevolgd door de Half Page (80%), de Medium Rectangle (79%) en de XL Leaderboard (70%).

Source: MOAT Analytics, 16/10/2016-15/11/2016, 170 million viewable impressions, Direct & Programmatic Campaigns

Naast viewability houdt Mediahuis Connect in haar nieuwe online tarifering ook rekening met de impactscore van elk advertentieformaat. Deze impactscore wordt berekend op basis van de data bekomen uit de Mediahuis Connect impactbarometers “Connectometer” en “CSI”.

Valérie Poncelet, Yield Manager Mediahuis Connect: “Met onze vernieuwde digitale prijzenpolitiek willen we adverteerders helpen om online advertentieformaten beter onderling te kunnen vergelijken. Grotere formaten leveren namelijk niet noodzakelijk betere resultaten op. Uitgangspunt voor 2017 is dan ook een CPM-tarief dat een weerspiegeling is van zowel de viewability als de impactscore van een formaat. Het gemiddelde tariefniveau blijft ongewijzigd. Alleen kan de adverteerder nu gaan sturen in functie van de visibiliteit van een bepaald formaat.”

De nieuwe digitale tarifering is van toepassing sinds 1 januari 2017 voor alle nieuwstitels (standaard.be, nieuwsblad.be, hbvl.be, gva.be en lavenir.net) met uitzondering van online video advertising. Een 100% viewability garantie is mogelijk mits toeslag